Djigo King - Bonita Na Roupa (2013)

Titulo: Bonita na Roupa
Interprete: Djigo King 
Gênero: Kuduro (Do Tipo Lamento).
Produtora: Batida Extrema 


Comentários